On tehtävä Suomen arvoisia tekoja.
Yhdessä, hyvinvointia rakentaen.

Hei!

Mitä sinulle kuuluu?

Minä toivon, että sinulle kuuluu hyvää. Toivon, että sinulle kuuluu turvallista ja vakaata arkea, jossa löytyy toivo huomisesta mahdollisten haasteidenkin keskellä.

Mitä meille suomalaisille kuuluu?

Minä toivon, että meille suomalaisille kuuluu kestävää perusturvaa, laadukasta varhaiskasvatusta, kivoja kouluja, mukavia työpaikkoja, vaalittua ikääntymistä, todellisuudentajuista vihreyttä, matalasti verotettua pienyrittäjyyttä, kehittyviä kaupunkeja, asuttua maaseutua, ajettavia teitä ja turvallisesti nukuttuja öitä.

Jos meille ei vielä edellä mainittuja asioita kuulu, niin laitetaan kuulumaan.

Tässä sinulle Keskustan kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta, joka ei jää pulmien edessä tumput suorina seisomaan, vaan käärii hihat ja tarttuu toimeen.

Tulevissa eduskuntavaaleissa voit äänestää minua, jos asut Uudenmaan vaalipiirissä. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.


Tässä kolme pääteemaani, ole hyvä!

TURVALLISUUS

Jokainen on ansainnut turvallisen ja hyvän arjen vauvasta vaariin. On yhdessä rakennettava hyvää. Poliisi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos tarvitsevat puolustajansa. Kyberturvallisuutta on kehitettävä. Yhä useammin tavallinen kansalainen joutuu tietoliikenneverkon kautta hyökkäysen uhriksi. Tasa-arvoista kansalaispalvelusta on lähdettävä kehittämään, esimerkiksi naisille vaikkapa mahdollisesti kolmen kuukauden aseeton palvelus, mikä yhtenäistäisi koko ikäluokan, äitiys ja raskaus tietenkin huomioitaisiin.

Meidän tulee auttaa apua tarvitsevia ja heikompia. Lähtökohtaisesti siellä, missä ihmisen on paras olla, eli omassa kotimaassaan, mutta töiden perässä suomalaisetkin ovat muuttaneet maasta toiseen. Olenhan itsekin paluumuuttajaperheestä. Ihmistä kuin ihmistä on autettava hädässä. Oikeanlainen kotouttaminen ja turvapaikkajärjestelmän toimivuus on todella tärkeää, että ihmiset saavat oikeanlaista kohtelua ja opastusta. Vääränlaiset toimintatavat voivat lisätä katkeruutta ja se taas tuo negatiivisia ilmiöitä. Mielenterveyspalveluihin on madallettava kynnystä ja stigmoja on poistettava.

Rikoslakia on tiukennettava, esimerkiksi raiskauksiin ja lapsiin ja vanhuksiin kohdistuneissa väkivaltaisuuksissa. Ihmisen etninen tausta ei vaikuta rikoksen tekemiseen suoranaisesti. Radikalisoitumista on kaiken kaikkiaan ehkäistävä.

On myös otettava huomioon se fakta, että me tarvitsemme lisää ihmisiä maahamme. Suomessa asuu paljon maahan muuttaneita, joiden elämä on aivan tavallista ja niin sanotusti normaalia. Itse asun tällä hetkellä kunnassa, jossa väkiluvun kasvu on nopeinta verrattuna suuriin kaupunkeihin. Monet kulttuurit kyllä pärjäävät yhdessä, kun me ihmiset kunnioitamme toisiamme ja kerromme, opetamme ja muistutamme omista pelisäännöistämme.


VARHAISKASVATUS

Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

Kasvatusvastuu on vanhemmilla, mutta sivistynyttä varhaiskasvatusta on
tuettava laadukkaalla varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttamisella. Vanhempia tulee neuvoa ja tukea kasvatuksessa vanhemmuuden alkumetreillä.

Jokaisen lapsen päivähoitopaikan tulisi olla kodista korkeintaan 30 minuutin ajomatkan päässä, olipa kyseessä haja-asutusalue tai taajama. Rakennusten tulee olla terveellisiä ja asianmukaisia ja varhaiskasvattajia tulee olla tarpeeksi lapsia kohden. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä pienempiä ryhmiä tarvitaan.

Vanhempien töihin paluuta ja muita perheiden nivelvaiheita tulee keventää lapsen ja perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi erityisesti, jos päivähoidon piiriin viedään alle vuoden ikäinen lapsi.

Yksinhuoltajien arvostettava aherrus on yhteiskunnan otettava huomioon. Työelämän ja varhaiskasvatuksen tulee lähentyä joustavaksi kokonaisuudeksi, ettei esimerkiksi lapsen sairastuttua vanhemman kotiin jääminen koidu ongelmalliseksi työelämässä. Erityisen tuen piirissä olevat lapset ja perheet tarvitsevat laadukkaita terveys-, tuki - ja terapiapalveluita kotien läheltä.

Perheiden on saatava itse päättää, kuka lapsen / lasten kanssa jää kotiin. Perheiden monimuotoisuus on otettava huomioon, nykyään on paljon erilaisia perhemuotoja. Usein kotiin jää äiti, vaikka poikkeuksiakin on. Raha ratkaisee ja työmarkkinaelämän on saatava naisten euro miehen mittaan.

LUONTO ON KUMPPANIMME

Bio- ja kiertotalouden kehittäminen takaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja mahdollistaa hiilineutraalien polttoaineiden kehittämisen ja käytön. Bioenergian, sähkömoottoreiden ja robotiikan kehittäminen lisää opiskelu- ja työpaikkoja maahamme sekä luo turvaa energiaomavaraisuuteen. Meidän on pysyttävä kehityksessä mukana, että voimme yksityisautoilla jatkossakin, sillä ilman omaa autoa ei pärjää Helsingin ulkopuolella.

Suomalainen maatalous ei ole uhka vaan pelastus. Suomalainen ruoka on maailman puhtainta ja laadukkainta, oikeaa superfoodia ilman antibiootteja, sairauksia ja kasvinsuojelujäämiä. Suomalainen maa- ja metsätalous on maamme ylpeys ja ehdottoman säilytettävä asia. Suomen omat maatiaislajit niin eläimistössä kuin kasvillisuudessakin ovat arvokas geenipankki ja hyvin erikoisia ja suojeltavia asioita koko maailman diversiteetin eli monimuotoisuuden takia.

Suomalaisia maanviljelijöitä on tuettava, heillä on ammattitaito ja ymmärrys niin hiilinielujen kuin ruoan ja muiden hyödykkeiden järjestelmälliseen kasvattamiseen, hoitamiseen, säilyttämiseen, viljelyyn ja jatkojalostamiseen.


Kiitos, kun luit teemani! Jos sinulle heräsi kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.